Net als voorgaande jaren zijn we met groepen kinderen door de buurt
gaan wandelen om sporen van de Tweede Wereldoorlog te zoeken. Ook hebben we stilgestaan op plekken om verhalen te horen over onze buurt. Verhalen van 75 jaar geleden. Soms van nog langer geleden. Maar ook van nu.

We zijn ook op zoek gegaan naar mensen die in deze tijd een verbindende rol spelen tussen mensen en groepen in onze stad. Allerlei onderwerpen kwamen in die gesprekken aan bod: Wanneer voel je je veilig? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het veilig blijft? Hoe kan je gebruikmaken van de kansen in de stad? Wat is vrijheid? Wanneer voel je je vrij? Hoe werk je samen aan een goede toekomst? Hoe kunnen we gezellig en blij samenleven in onze stad?

De kinderen zijn dus gaan praten met buurtbewoners. Buurtbewoners vertelden over wat zij hebben meegemaakt. En over waar zij zich voor willen inzetten om van Amsterdam een Mokum te maken. (Mokum is de koosnaam die eens door Joden aan Amsterdam werd gegeven omdat zij zich hier veilig en thuis voelden.) In deze tijd gaat het om een Mokum voor alle Amsterdammers, in hun grote verscheidenheid.

Dit boekje is een bundeling van de verslagen van die wandelingen en gesprekken. Soms word je zo geraakt door ontmoetingen en verhalen dat je die nooit meer vergeet. Deze verhalen laten dat zien.

Daarnaast hebben we Joke de Jonge gevraagd met een groepje kinderen
uit groep 8 van de Eloutschool korte teksten te schrijven over waar en
hoe zij zich veilig voelen – of niet. Joke is kinderboekenschrijfster en
schrijfcoach. Zij woont in de buurt. De teksten zijn te vinden tussen de
verschillende verhalen.

Hier kun je het boekje Vrijheidsverhalen 2020 downloaden.