Ons doel is bewoners in Stadionbuurt; de Marathonbuurt, Van Tuyll van Serooskerkenbuurt, het Olympisch Kwartier en IJsbaanpad op een hartelijke en inspirerende wijze met elkaar in contact brengen waardoor goed nabuurschap kan ontstaan.

Eigen initiatief
In navolging van enkele succesvolle initiatieven in andere buurten besloten enkele bewoners in 2015 in onze buurt een eigen vereniging van bewoners van de Stadionbuurt op te richten. Een burgerinitiatief voor meer gemeenschapsvorming, van en voor de buurt, zonder bemoeienis en afhankelijkheid van anderen.

Wanneer werkcollega’s langzaam uit het zicht verdwijnen, kinderen zelfstandig en op afstand wonen en jij in een nieuwe levensfase belandt is het fijn om meer mensen uit je buurt te kennen, samen actief te zijn, interesses te delen en oog te hebben voor elkaar. 

Dat is niet alleen plezierig voor jezelf en de directe buurtgenoten, maar het biedt een sterkere basis voor je eigen welzijn en welbevinden.

Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan?
Iedereen met een initiatief voor een activiteit met en voor vitale buurtgenoten is welkom.

We beschikken over deze website, agenda, veel contacten en een e-mail nieuwsbrief. Hiermee kunnen we mensen attenderen op jouw activiteit, helpen in contact te komen en meedoen. 

Voorwaarde is dat er dan wel een verslag komt van de beleving van de activiteit.
We delen dit openbaar op de website zodat iedereen er drempelloos kennis van kan nemen, een volgende keer misschien meedoen of zelf met een activiteit begint.

Kennis maken kan op veel manieren
We zijn een vereniging
En dat betekent dat je ook lid kunt worden. Dat is dus iets anders dan klant worden, die relatie kennen we niet. We doen het samen, samen maken we de buurt.

Aanmelden als lid kan eenvoudig:
Om de kosten voor communicatie, zaalhuur en dergelijke te kunnen dragen, vragen we onze leden een kleine bijdrage.