Het jaar 2022 is voorbijgevlogen. Begonnen we nog met een lockdown, al snel kwam er weer schot in en konden we weer met de buurtborrel bij elkaar komen. Een (niet compleet) overzicht van onze activi­teiten in het afgelopen jaar.

Het belangrijkste wapenfeit van 2022 was toch wel de plaatsing van de 21 Stolpersteine op het Stadionplein.
Een kleine commissie van buurt­bewoners heeft zich ingezet om eerst de in aanmerking komende namen te selecteren en daarna de verhalen van die mensen te schrijven. 
De plaatsing door de stratenmakers van Amsterdam was bedoeld als een kleine gebeurtenis met slechts enkele commissieleden als getuige. Maar steeds kwamen er bewoners naar buiten om te zien wat er gebeurde zo vlak voor hun voordeur. 

De plechtige wandeling op 4 mei werd een prachtig en stemmig evenement. Van veel hoogtepunten op die dag noemen we er twee: het leggen van een paar rozen door schoolkinderen bij de struikelstenen van de familie van Franklin Sternberg, die in Brazilië woont. Ze hadden eerder via een Zoom-­verbinding gesproken met Franklin die er graag bij had willen zijn, maar verhinderd werd door corona en andere moeilijkheden.
Het andere hoogtepunt dat we willen noemen is: de liederen uitgekozen en gezongen door Marjanka Sierevelt. Met een geluidsboxje in haar armen voor de begeleiding, zong ze prachtige Jiddische liederen en ontroerde daarmee alle aan­wezigen.
 
De buurtborrel werd in het afgelopen jaar goed bezocht, elke keer waren er wel weer nieuwe mensen, die via Nextdoor lucht hadden gekregen van onze borrel. Niet altijd werden ze dan ook lid van onze buurtgemeenschap, maar soms ook wel. 
In juni van dit jaar stapten we als locatie over van Het Amster­dams Proeflokaal naar buurtkamer Welkom, ook op het Stadionplein. We besloten hiertoe vanwege de almaar stijgende prijzen. In Welkom kunnen we voor een lage prijs goede drankjes schenken.
 
De burendag op 24 september werd erg goed bezocht. We hebben genoten van het jazzduo Debora Visscher en Nol Sicking, die een fijn repertoire brachten en ook nog aandacht gaven aan de schaduw die over deze dag gevallen was; het overlijden van ons geliefde gemeenschapslid Jasia.
 
Ook de zondagsalon konden we uiteindelijk gelukkig weer in ere herstellen. We kregen een geweldig optreden van singer/songwriter Frans Bakker op gitaar en piano, zo nu en dan ook samenspelend met zijn zoon Boris Bakker.
Het brede repertoire van Frans en zijn muzikaliteit werden geestdriftig ontvangen door een volle zaal.
 
Tenslotte werd de eerste poëzie­middag een groot succes. Onze buurtdichter Merik van der Torren had een aantal dichters uit de buurt en stad uitgenodigd te komen voordragen uit eigen werk. 
Alweer een volle zaal luisterde aandachtig en enthousiast naar de diverse dichters en gedichten.
 
Onze deelname aan het project Vrijheidsverhalen is ieder jaar weer een groot genoegen. 
 
Op woensdag 18 mei hadden we voor het eerst in twee jaar weer een Algemene Ledenvergadering.